Tin Hot

TIN BÀI NÊN XEM
I/ NHỰA :
1/ Chai nhựa làm từ tảo : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/tin-tuc-moi/chai-nhua-lam-tu-tao.html
2/ Vòng tay nhựa dẻo : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/cao-su/vong-tay-nhua-deo.html
3/ Phân biệt nhựa và cao su? : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/cao-su/su-khac-biet-cua-nhua-va-cao-su-la-gi.html
4/ Cách làm sushi bằng nhựa : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/nhua/cach-lam-mo-hinh-sushi-bang-nhua.html
5/ Công dụng của nhựa : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/nhua/cong-dung-cua-nhua.html
6/ Hộp nhựa có độc không ? : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/nhua/hop-nhua-co-doc-khong.html
7/ Nhựa có từ đâu ? : http://hungphuocloi.com/nhua/nhua-co-tu-dau.html
8/ Nhựa ABS : http://hungphuocloi.com/nhua/nhua-abs.html
9/ Chất dẻo là gì ? : http://hungphuocloi.com/nhua/chat-deo-la-gi.html
10/ Nhựa là gì ? : http://hungphuocloi.com/nhua/nhua-la-gi.html
11/ Công dụng của nhựa : http://hungphuocloi.com/nhua/cong-dung-cua-nhua.html
12/ Điều khiến bạn không ngờ từ nhựa ! : http://hungphuocloi.com/nhua/dieu-khien-ban-khong-ngo-tu-nhua.html

II/ CAO SU :
1/ Cao su là gì ? : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/cao-su/cao-su-la-gi.html
2/ Phân biệt nhựa và cao su? : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/cao-su/su-khac-biet-cua-nhua-va-cao-su-la-gi.html
3/ Thành phần  trong mousse xốp : http://hungphuocloi.com/cao-su/thanh-phan-trong-mousse-xop.html
4/ KIẾN THỨC "CAO SU BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT !" : http://hungphuocloi.com/cao-su/kien-thuc-cao-su-ban-nhat-dinh-phai-biet.html

III/ KHUÔN:
1/ Qúa trình làm khuôn : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/khuon-duc/qua-trinh-lam-khuon.html
2/ Khuôn Hút Chân Không Định Hình : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/khuon-duc/khuon-hut-chan-khong-dinh-hinh.html
3/ Khuôn Thổi Chai : http://www.phukiencaosu.com/tin-tuc/khuon-duc/khuon-thoi-chai.html
4/ Qúa trình làm khuôn đúc nhựa : http://hungphuocloi.com/khuon/qua-trinh-lam-khuon-duc-nhua.html
5/ Hút Chân Không Định Hình : http://hungphuocloi.com/khuon/khuon-dinh-hinh.html
6/ Khuôn ép nhựa : http://hungphuocloi.com/khuon/kien-thuc-seo-can-ban.html

IV/ KINH TẾ :

Post a Comment

Popular posts from this blog

Rừng amazon

Quá trình phát triển gốm hoa nâu